• Σχόλιο του χρήστη 'Σταύρος Δαλιακόπουλος' | 22 Απριλίου 2014, 12:05

    Να προστεθεί το εξής εδάφιο: "Όταν υφίσταται παραλιακή οδός και μεταξύ του αιγιαλού και της παραλιακής οδού υπάρχουν εκτάσεις χωρίς νομή και κατοχή, είναι υποχρεωτικός ο καθορισμός της παραλίας εξαντλώντας το μέγιστο πλάτος της παραγράφου 1 του άρθρου 5 μέχρι ή και της παραλιακής οδού"