• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΙΚΟΛΑΣ' | 24 Απριλίου 2014, 20:41

    Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οικόπεδα δεν μπορούν να προστατευτούν από την διάβρωση. Π.χ Κράθιο –Ακράτας Αχαΐας. Το 1980 έγινε χάραξη αιγιαλού και παράλιας (ΦΕΚ 77Δ/1980) ΤΟ 1992 η περιοχή μπήκε στο σχέδιο (ΦΕΚ 771Δ/1992) και τα οικόπεδα χαρακτηρίστηκαν κοινόχρηστος χώρος –ζώνη παράλιας αλλά χωρίς να ληφθεί υπόψη η χάραξη του αιγιαλού και της παραλίας !!! Δηλαδή για το σχέδιο πόλης δεν υφίσταται γραμμή αιγιαλού και παραλίας.!!! (δεν έχει γίνει ακόμα πράξη αναλογισμού) Όταν γίνεται εφαρμογή της γραμμής αιγιαλού αυτή πέφτει μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο (μέσα στο κοινόχρηστο χώρο) με συνέπεια να υπάρχει ερώτημα αν μπορεί να εφαρμοστεί το άρθρο 12 του Ν.2791/2001 καθώς ο δήμος θα μπορεί να σταματήσει το αντιδιαβρωτικό έργο εφόσον θα βρίσκεται μέσα σε κοινόχρηστο χώρο .!!! Τα οικόπεδα αυτά σήμερα διαβρώνονται χωρίς να υπάρχει νομοθεσία να προστατευτούν. Θα παρακαλούσα να υπάρξει μέριμνα και για αυτές τις περιπτώσεις ώστε να μπορούν να προστατεύουν τα οικόπεδα τους οι ιδιώτες, ιδιαίτερα στην περίπτωση που τμήματα τους ευρίσκονται μέσα σε κοινόχρηστο χώρο , στον οποίο αρμοδιότητα εκτέλεσης έργων προστασίας έχει μόνο η οικία αυτοδιοίκηση.