• Σχόλιο του χρήστη 'Ρανια' | 27 Απριλίου 2014, 11:10

    Τα έργα αποκατάστασης υπαρκτού κινδύνου σε υφιστάμενα έργα (όπως κατάρευση τμήματος τεχνικού έργου στήριξης οδού κυκλοφορίας ή καταστροφές έργων λόγω θεομηνιών), θα πρέπει να εκτελούνται ανεξαρτήτως νομιμότητας των υφισταμένων έργων.