• Σχόλιο του χρήστη 'Μίλτος Ιωάννου' | 29 Απριλίου 2014, 09:57

    Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου προβλήτες και κυρίως μόλοι που προϋπήρχαν για δεκαετίες έχουν μερικώς ή ολικώς καταστραφεί και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για λουόμενους. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκεί αδυνατούν να κάνουν επισκευές (π.χ. έργα στήριξης) επειδή δεν έχουν άδεια. Δεν πρέπει να βρεθεί μία λύση και να απλοποιηθεί αυτή η διαδικασία, χωρίς περιττή γραφειοκρατία, αφού πρόκειται για μικρής κλίμακας έργα?