• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Παρταλίδης' | 29 Απριλίου 2014, 18:47

    Άρθρο 7. παρ. 2. .... Η πάροδος της προθεσμίας και η έκδοση άδειας δεν αποτελούν τεκμήριο για την ανυπαρξία παΛαιού αιγιαλού. ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΟΥ ΧΑΡΑΞΑΝ ΠΑΛΑΙΟ ΑΙΓΙΑΛΟ ΘΕΩΤΟΎΝΤΑΙ ΙΣΧΥΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΕΑΝ ΕΧΟΥΝ Ή ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΡΜΟΔΙΩΣ.