• Σχόλιο του χρήστη 'Όλγα Μοάτσου' | 30 Απριλίου 2014, 11:11

    Δεν υπάρχει πλέον καμία διασφάλιση της πρόσβασης στον αιγιαλό (παρότι αποτελεί δημόσια περιουσία), βάσει του «στην πράξη παραχώρησης περιλαμβάνονται όροι χρήσης που διασφαλίζουν την πρόσβαση του κοινού, ύστερα από αιτιολογημένη στάθμιση των συμφερόντων που εξυπηρετούνται ή βλάπτονται από την παραχώρηση». Αυτό οδηγεί στη σύγκρουση των δικαιωμάτων του κοινού με τα οικονομικά συμφέροντα των μισθωτών και συνεπώς σε περιττές και χρονοβόρες διαδικασίες. Τίθεται σε κίνδυνο ο χαρακτήρας των ανεκμετάλλευτων, ερημικών παραλιών και καταπατούνται τα δικαιώματα των πολιτών.