• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Αρμάγος' | 30 Απριλίου 2014, 12:29

    Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ιδιώτες ή επιχειρήσεις έλαβαν μέτρα κατά της διάβρωσης προκειμένου να διαφυλάξουν τις ιδιοκτησίες τους, χωρίς να ακολουθήσουν τις γραφειοκρατικές διαδικασίες του ισχύοντος νόμου, λόγω ανωτέρας βίας. Θα έπρεπε αυτές οι κατασκευές να έχουν το δικαίωμα νομιμοποίησης με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εφόσον τεκμηριώνεται βάσει ακτομηχανικής και τεχνικής μελέτης ότι η περιοχή υφίσταται διάβρωση και ότι οι επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν ορθά για λόγους μόνο για προστασίας από τη διάβρωση και όχι για άλλους σκοπούς. Τέτοιου είδους επεμβάσεις δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αυθαίρετες και να επιβάλλονται καταβολές προστίμων, αφού ο λόγος κατασκευής τους δεν είναι η καθεαυτού χρήση τους και εκμετάλλευσή τους, αλλά η προστασία και η διατήρηση της ακεραιότητας ιδιοκτησιών.