• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος Βίττης, Κώστας Πεχλιβάνογλου, ΕΛΛΗΝΙΚH ΕΤΑIΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ' | 30 Απριλίου 2014, 16:23

    Ο καθορισμός των 10m ως ελάχιστη ζώνη αντίκειται σε περιβαλλοντικά κριτήρια καθώς δεν λαμβάνονται υπόψη τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής ενώ και το όριο αυτό καθ’ αυτό είναι εξαιρετικά χαμηλό. Η προθεσμία των 2 μηνών που προβλέπεται είναι πολύ μικρή για μια διαδικασία που απαιτεί μετρήσεις ή άλλες ενέργειες.