• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος Βίττης, Κώστας Πεχλιβάνογλου, ΕΛΛΗΝΙΚH ΕΤΑIΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ' | 30 Απριλίου 2014, 16:45

    Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τις περιπτώσεις διάβρωσης και τον τρόπο καθορισμού του αιγιαλού σε αυτές τις περιπτώσεις και επιπλέον μέτρα προστασίας (ρέματα, κατασκευές). Για τη μεταφορά άμμου θα πρέπει να αναφέρεται ρητά από πού προβλέπεται η απόληψη άμμου και εάν η απόληψη αυτή θα έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις (ρέματα, ακτές κλπ). Του καθαρισμού των ακτών με μηχανικά μέσα θα πρέπει να προηγείται η εκτίμηση των επιπτώσεων των παρεμβάσεων στη χλωρίδα και πανίδα της ακτής.