• Σχόλιο του χρήστη 'Δανάη Π.' | 1 Μαΐου 2014, 10:06

    Το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής σημαίνει Διοικητικά Δικαστήρια τα οποία έχουν τεράστιο φόρτο εργασίας. Δεκαετία. Χρειάζεται πρόστιμο. Επίσης, η παραχώρηση προστατευόμενων περιοχών και αρχαιολογικών χώρων με απλή σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου, θέτει σε κίνδυνο τις περιοχές αυτές. Θα έλεγα να εξαιρεθούν ή, τουλάχιστο, να μπουν αυστηρές προϋποθέσεις για την παραχώρηση και να μην αφεθεί στην διακριτική ευχέρεια των υπουργείων. Στην παράγραφο για την εξασφάλιση της πρόσβασης του κοινού να μπει η λέξη "ελεύθερη" και να διαγραφούν τα " ύστερα από αιτιολογημένη στάθμιση των συμφερόντων που εξυπηρετούνται ή βλάπτονται από την παραχώρηση". Δεν βλέπω να στέκεται αυτό το άρθρο όπως και τα επόμενα 11 και 12 σε αίτηση ακύρωσης. Καλύτερα λοιπόν Προμηθείς, παρά Επιμηθείς.