• Σχόλιο του χρήστη 'Δανάη Π.' | 1 Μαΐου 2014, 10:59

    Σε ό,τι αφορά τις περιοχές NATURA, είναι απλό: Να μπει μία φράση "με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 4014/11 για την ειδική οικολογική αξιολόγηση". Να γίνει αναφορά στους νόμους για τις προστατευόμενες περιοχές, Ν. 1650/86, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 3937/2011