• Σχόλιο του χρήστη 'Κυριάκος Κοττέας' | 1 Μαΐου 2014, 16:04

    Η παρ. 7 παρακάμπτει τις αρχαιολογικές υπηρεσίες και την πολεοδομία. Μια απλή υπογραφή υπουργού, που είναι πολιτικό πρόσωπο, δεν μπορεί να αντικαταστήσει το επιστημονικό προσωπικό και τις κρατικές υπηρεσίες, ούυτε τις απιτούμενες από το νόμο μελέτες.