• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτα Θεοδώρου, ΑΡΧΕΛΩΝ' | 1 Μαΐου 2014, 19:03

    Η προθεσμία των 2 μηνών είναι ασφυκτικά σύντομη. Όσο και αν είναι κατανοητό ότι σκοπός του νομοσχεδίου είναι μεταξύ άλλων η αντιμετώπιση της ελληνικής γραφειοκρατίας και η προώθηση της επιχειρηματικότητας, η προθεσμία αυτή θα οδηγήσει πρακτικά στην αδυναμία της επιτροπής για εμπρόθεσμη έκδοση αποφάσεως από την κατάθεση της σχετικής αίτησης. Επί του πρακτέου θα οδηγηθούμε στην κατά τεκμήριο χάραξη της ζώνης παραλίας πλάτους 10 μέτρων στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.