• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΛΑΤΗΣ' | 2 Μαΐου 2014, 01:35

    Η παρ.3 του άρθρου 14 ειναι σωστή, παρουσιάζει όμως ενα κενό καθότι δεν εχει προβλέψει το ίδιο και για εκείνους που έχουν προβεί σε προστατευτικά μέτρα στις ιδιοκτησίες τους με δικές τους δαπάνες λόγω σοβαρού επικείμενου κινδύνου χωρίς απόφαση παραχώρησης της χρήσης. Τα έργα αυτά που υφίστανται πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νομου πρεπει να νομιμοποιηθούν με απόφαση του Γενικου Γραμματέα Αποκεντρωμενης Διοικησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του νομού αυτού χωρίς να απαιτείται η καταβολή αποζημίωσης. Διαφορετικά, θα υφίσταται αντικρουόμενη αντιμετώπιση με την ίδια διάταξη και για τον ίδιο λόγο θα υπάρχουν νόμιμοι και παράνομοι.