• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΣΕΜΑΚΗ' | 2 Μαΐου 2014, 11:09

    Στο άρθρο 14 (προστατευτικά έργα προσχώσεις) του παρόντος νόμου να δοθεί η δυνατότητα να προστεθεί παράγραφος για την αντιμετώπιση έργων που έχουν κατασκευασθεί για την προστασία των ξενοδοχειακών μονάδων άνω των 300 κλινών σύμφωνα με τεχνική έκθεση που είχε συνταχθεί από ειδικό ακτομηχανικό και έχουν σήμα λειτουργίας καθώς και όλες τις λοιπές απαιτούμενες εγκρίσεις και λειτουργούν ανελλιπώς τα τελευταία 20 χρόνια η νομιμοποίηση των άνω έργων να γίνεται σύμφωνα με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης χωρίς να απαιτείται η καταβολή αποζημίωσης.