• Άρθρο 06 – παρ. 01 Η προθεσμία των 2 μηνών είναι πολύ μικρή για μια διαδικασία που απαιτεί μετρήσεις ή άλλες ενέργειες. Ο καθορισμός ζώνης παραλίας θα πρέπει να είναι υποχρεωτικός στην περίπτωση που υφίσταται παραλιακή οδός και μεταξύ του αιγιαλού και της παραλιακής οδού υπάρχουν εκτάσεις χωρίς νομή και κατοχή. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εξαντλείται το μέγιστο πλάτος της παραγράφου 1 του άρθρου 5 μέχρι ή και της παραλιακής οδού.