• Σχόλιο του χρήστη '´Ιρις Π.' | 5 Μαΐου 2014, 19:27

    Παράγραφος 2. Υπάρχει πρόβλημα κατανόησης, σχετικά με τα κριτήρια καθορισμού ζώνης παραλίας (10) μέτρων, στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία έκδοσης απόφασης για τη δημιουργία ζώνης παραλίας. Η προθεσμία (2) μηνών είναι ενδεχομένως μικρή για μια τέτοια απόφαση που θα έπρεπε ιδανικά να βασίζεται σε επιστημονικές και περιβαλλοντικές μελέτες.