• Σχόλιο του χρήστη '´Ιρις Π.' | 6 Μαΐου 2014, 18:16

    Παράγραφος 1. Όσον αφορά στην παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού, κοινόχρηστης παραλίας, όχθης, κοινόχρηστης παρόχθιας ζώνης, πυθμένα και τμήματος θάλασσας, λίμνης και ποταμού με σκοπό την οικονομική τους αξιοποίηση, θα πρέπει να περιορίζεται στην "απλή χρήση" με τις απολύτως αναγκαίες μη μόνιμες και μη σταθερές κατασκευές, οι οποίες μπορούν εύκολα να απομακρυνθούν. Παράγραφος 3. Η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού θα πρέπει να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από τα συμφερόντα που εξυπηρετούνται ή βλάπτονται από την παραχώρηση. Παράγραφος 4. Όσον αφορά τους κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, ιστορικούς τόπους ή προστατευόμενες περιβαλλοντικά περιοχές, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή ευπαθή οικοσυστήματα δε θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε παραχωρούμενες εκτάσεις.