• Σχόλιο του χρήστη 'Σωκράτης' | 7 Μαΐου 2014, 21:59

    Στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 πρέπει να προστεθεί: Προστατευτικά έργα που κατασκευάστηκαν στον αιγιαλό, την παραλία ή τη θάλασσα, την όχθη, την παράχθια ζώνη και υδάτινο στοιχείο ποταμών και λιμνών του άρθρου 2 παρ. 2 από τους ιδιώτες στα ακίνητά τους με δαπάνες τους, λόγω σοβαρού επικείμενου κινδύνου πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, νομιμοποιούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης χωρίς να απαιτείται η καταβολή αποζημίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του επόμενου άρθρου.