• Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλειος Βουτσινάς' | 8 Μαΐου 2014, 15:30

    Σχετικά με την παρ. 3, θα πρέπει να καθορισθούν σαφώς οι κατ'ελάχιστον "όροι χρήσης που διασφαλίζουν την πρόσβαση του κοινού".