• Σχόλιο του χρήστη 'Βαλια Παπακωστα' | 9 Μαΐου 2014, 08:54

    "Στην πράξη παραχώρησης περιλαμβάνονται όροι χρήσης που διασφαλίζουν την πρόσβαση του κοινού, ύστερα από αιτιολογημένη στάθμιση των συμφερόντων που εξυπηρετούνται ή βλάπτονται από την παραχώρηση." Εξαιρετικά ασαφής διατύπωση. Αφήνεται περιθώριο και για την εξής ερμηνεία: Η πρόσβαση του κοινού ενδέχεται και να μην επιτρέπεται μετά από τη "στάθμιση" των εν λόγω συμφερόντων. "Όταν στην παραχωρούμενη έκταση περιλαμβάνονται κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, ιστορικοί τόποι ή προστατευόμενες περιβαλλοντικά περιοχές, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή ευπαθή οικοσυστήματα απαιτείται σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργείου" Η παραχώρηση σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να απαγορεύεται ρητά και όχι να επαφίεται στη "σύμφωνη γνώμη" του Υπουργείου