• Σχόλιο του χρήστη 'Πριντεζη Κ' | 11 Μαΐου 2014, 00:15

    Αρθρο 6.2 Είναι πολύ μικρή η προθεσμία 2 μηνών για τέτοιες διαδικασίες. Πολύ μικρό πλάτος τα 10μ.