• Σχόλιο του χρήστη 'Αριστοτέλης' | 11 Μαΐου 2014, 11:43

    Να διαγραφεί η πρόταση της παρ. 2: "Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη τεκμαίρεται η ύπαρξη ζώνης παραλίας πλάτους δέκα (10) μέτρων, εκδίδεται περί τούτου διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου Γ.Γ.Α.Διοίκησης μέσα σε ένα (1) μήνα και ενημερώνονται σχετικώς τα αναρτημένα κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 υπόβαθρα. Αν παρέλθει η προθεσμία έκδοσης της πράξης, η διοίκηση υποχρεούται να εκδώσει την άδεια με βάση το τεκμαιρόμενο εύρος της ζώνης παραλίας." Δεν είναι δυνατόν να "τεκμαίρεται" αυθαίρετα κατι τέτοιο μόνο και μόνο επειδή το διάστημα 2 μηνών να είναι μικρό και η επιτροπή να έχει μεγάλο φόρτο.