• Σχόλιο του χρήστη 'Βαίλειος Παπαδάκης' | 11 Μαΐου 2014, 12:52

    Οι παραλίες είναι κοινωνικό αγαθό, ανήκουν στον λαό. Η πρόσβαση σ'αυτές θα πρέπει να είναι ελεύθερη, χωρίς καμμία εμπορευματοποίηση. Η φύση και οι ομορφιές των χώρων αυτών πρέπει να μείνουν ανναλοίωτες για τους πολίτες. Η παραχώρηση των χώρων αυτών σε ιδιώτες θα αλλοιώση την φύση και ομορφιά της πατρίδας μας. Οπου έχει γίνει αυτό μέχρι σήμερα, με τον ισχύοντα νόμο, τα καλύτερα σημεία των παραλιών έχουν γεμίσει από ομπρέλλες με τίμημα από 5-30 Ευρώ και ηχορύπανση είναι ανυπόφορη. Αυτό στερεί αυτόματα το δικαίωμα χρήσης της παραλίας ελεύθερα και χωρίς κανένα περιορισμό από τους πολίτες. Το νομοσχέδιο αυτό πρέπει να αποσυρθεί άμμεσα. Η Ελλάδα ανήκει στους Ελληνες. Οχι στην εμπορευματοποίηση των κοινωνικών αγαθών. Ο Ελληνικός λαός δαεν θα δεχτεί ποτέ τέτοια νομοθεσία. "". Βασίλειος Παπαδάκης Οικονομολόγος Γ. Δροσίνη 19 32100 Λιβαδειά 6989468741