• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος Τόγιας' | 12 Μαΐου 2014, 12:09

    «Στην πράξη παραχώρησης περιλαμβάνονται όροι χρήσης που διασφαλίζουν την πρόσβαση του κοινού, ύστερα από αιτιολογημένη στάθμιση των συμφερόντων που εξυπηρετούνται ή βλάπτονται από την παραχώρηση.» Εξαιρετικά ασαφής διατύπωση. Αφήνεται περιθώριο και για την εξής ερμηνεία: Η πρόσβαση του κοινού ενδέχεται και να μην επιτρέπεται μετά από τη «στάθμιση» των εν λόγω συμφερόντων. Θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί ώστε να εξασφαλίζεται πάντα και χωρίς αμφιβολία η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού. Θα πρέπει να προστεθούν οι επιθετικοί προσδιορισμοί "ελεύθερη" και "δωρεάν" στις αναφορές στην πρόσβαση του κοινού, ώστε να αποφευχθούν πιθανές παρερμηνείες.