• Σχόλιο του χρήστη 'Κώσμας Πέτρης' | 13 Μαΐου 2014, 08:21

    Θεωρώ ότι το παρόν νομοσχέδιο θα πρέπει να εγκαταλειφθεί άμεσα και την θέση του να πάρει ένα αντιδιαμετρικά αντίθετο. Δηλαδή ένα νομοσχέδιο το οποίο θα απαγορεύει όσο το δυνατόν περισσότερο κάθε εμπορική δραστηριότητα και αίτημα κυριότητας σε έκταση μεγαλύτερη και από την ως τώρα καθορισμένη. Δεν έχει κανείς το δικαίωμα να αποφασίζει για τον φυσικό πλούτο με κριτήρια μικροπωλητή. Η ελεύθερη πρόσβαση όλων στις παραλίες και η απαλλαγή τους από οποιασδήποτε μορφής μη ήπια επιχειρηματική δραστηριότητα (ήπια = μη μόνιμες κατασκευές, με ελάχιστο εμβαδό και ενεργειακό αποτύπωμα, οπωσδήποτε αποτελούμενες από φυσικά υλικά δόμησης) θα έπρεπε να θεωρούνται πράγματα αυτονόητα για όποιον έχει έστω και λίγο εκτίμηση για το περιβάλλον που μας περιβάλει.