• Η χάραξη παραλίας όπως διαμορφώνεται με το υπο διαβούλευση νομικό πλαίσιο είναι εντελώς προβληματική, καθώς είναι δυνητική. Επίσης χαρακτηρίζεται σε σημείο του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου η τεκμαρτη παραλία 10 μέτρων (!) και ως ζώνη παραλίας θεωρείται ακόμα και υπάρχον δρόμος (!) Επίσης εναπόκειται καθάρα στον ιδιοκτήτη η απόφαση της ελεύθερης χρήσης της παραλίας μπροστά από το ακίνητό του από το κοινό (!) Τέλος, σε ιδιωτικά νησιά επαφύεται στον ιδιοκτήτη να ζητήσει χάραξη παραλίας, ωσάν αυτή να μην υπάρχει και να μην έχει αυτόνομη περιβαλλοντική αξία!