• Σχόλιο του χρήστη 'Ματίνα Ζεστανάκη' | 13 Μαΐου 2014, 10:11

    O Αιγιαλός πρέπει να παραμείνει ελεύθερος από οποιαδήποτε κτήσματα και άλλες κατασκευές και άμεσα προσβάσιμος σε όλους, ανθρώπους και ζώα. Δεν νοείται κανενός είδους νεοφιλευλεύθερη λογική στον ορισμό του αιγιαλού και καμιά χρήση του προς όφελος ιδιωτών.