• Σχόλιο του χρήστη 'Τόνια Παντλαίου' | 13 Μαΐου 2014, 11:04

    Θεωρώ περιττά τα επιχειρήματα εναντίον αυτου του καταστροφικού πράγματο;ς. Θα έπρεπε να είναι αυτονόητα. Τόσο το κομμάτι που αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις (το μέλλον των θαλασσών, των ακτών αλλά και των εδαφών που συνδέονται με αυτές), όσο και το κομμάτι που αφορά την 'ηθική' της καταπάτησης (που σταθερά εκ των υστέρων νομινοποιείται, ωστε να αισθανονται πλέον εντλεώς ηλίθιοι όσοι έχει σεβαστεί τους νόμους!) εκφράζουν με το καλύτερο τρόπο τις αιτίες που έχουν φέρει την κρίση στην Ελλάδα. Και φυσικά δεν αποτελούν τρόπο εξόδου από αυτήν. Πώς θα μπορούσε να είναι τρόπος εξόδου από την κρίση η διάθεση αντί πινακίου φακής αυτου ακριβώς που ήταν και παραμένει το ουσιωδέστερο φυσικό, πολιτισμικό και οικονομικό κεγάλαιο αυτής της ταλαίπωρης χώρας; Η σταθεροποίηση των ορίων αιγιαλού και παραλίας ναι, θα έπρεπε κάποτε να γίνει με ασφαλέστερο τρόπο απ΄ότι σήμερα. Αλλά όχι με αυτό το πνεύμα, αλλά με το εντελώς αντίθετο. Κα, ας γίνει πρώτα το κτηματολόγιο, που επί δεκατίες 'καθυστερεί' (προφανώς για να μπορούν να συνεχίζουν οι πάσης φύσης καταπατήσεις και λοιπές αθλιότητες), και μετά, μπορεί και να μας πέισετε για τις καλές προθέσεις στην χάραξη των αιγιαλών!