• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ' | 12 Μαρτίου 2015, 19:29

    γ) να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου και μέχρι του ύψους των οφειλών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 του K.E.Δ.E. Καλό θα ήταν να διευκρινιστεί κατά πόσον είναι στις προθέσεις του Υπουργείου να κάνει παρακράτηση από πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών προς το Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Σημειώνω ότι ένα βασικό λάθος της προηγούμενης ρύθμισης ήταν η πρόβλεψη παρακράτησης του 1/7 της ρύθμισης από την είσπραξη απαιτήσεων μιας επιχείρησης από το δημόσιο ή επειχειρήσεις που συμμετέχει το δημόσιο. Εφόσον η κυβέρνηση θέλει να βοηθήσει ειλικρινά την οικονομία θα πρέπει να μην προβαίνει σε καμιά παρακράτηση ή συμψηφισμό, εφόσον τηρείται η ρύθμιση