• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΡΑΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ' | 14 Μαρτίου 2015, 09:08

    Στα λοιπά συναφή θέματα πρέπει να συμπεριληφθεί και αυστηρή διάταξη για την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας κατάσχεσης, για τους δικαστικούς επιμελητές που δεν εκτελούν παραγγελίες κατασχέσεων, προφασιζόμενοι διάφορες αιτίες. Και αυτοί είναι πολλοί. Το αποτέλεσμα ειναι να μην μπορούν οι ΔΟΥ να κάνουν τίποτα, πλην των κατασχέσεων εις χείρας τρίτων που και αυτές από την πρακτική που ακολουθείται αποβαίνουν άκαρπες (μεταχρονολογημένες επιταγές, μη αποδόσεις από τράπεζες ποσών που έχουν κατατεθεί σε κατασχεμένους λογαριασμούς κλπ)