• Σχόλιο του χρήστη 'Υδραίου Γιώτα' | 15 Μαρτίου 2015, 07:06

    Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα διόρθωσης του χρόνου Διακοπής Εργασιών στο μητρώο, σε περιπτώσεις που αποδεικνύεται (μετά από έλεγχο)ότι ο πραγματικός χρόνος παύσης εργασιών ήταν προγενέστερος ώστε να μπορεί να γίνει και η διακοπή στο ΤΕΒΕ στην πραγματική ημερομηνία.