• Σχόλιο του χρήστη 'Eυθυμία' | 16 Μαρτίου 2015, 12:41

    Θα πρέπει να δοθεί δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικά, εκπρόθεσμων αρχικών-τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων προηγουμένων ετών χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις και γι αυτούς που έχουν εκδοθεί φύλλα ελέγχου δηλαδή να υπαχθεί στη ρύθμιση κάθε είδους οφειλή, χωρίς καμία εξαίρεση