• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΡΙΣΣΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ' | 16 Μαρτίου 2015, 13:59

    Κύριοι, Το άρθρο 13 του ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, εάν έχει εφαρμογή και σε φορολογικές ενημερότητες επιχειρήσεων οι οποίες λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, χωρίς να προσδιορίζει επ’ ακριβώς το ποσοστό της παρακράτησης στην εκδιδόμενη φορολογική ενημερότητα, το οποίο θα πρέπει να είναι λογικό και να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα της επιχειρηματικότητας σήμερα, τότε είναι τραγικά λανθασμένο, κάτι που έχει ήδη συμβεί και στην προηγούμενη ρύθμιση των 72 δόσεων, με τον απίστευτο όρο, της παρακράτησης του ενός εβδόμου (1/7) των οφειλών, στην κάθε εκδιδόμενη φορολογική ενημερότητα, γεγονός που οδηγεί επίσης στο ίδιο οδυνηρό αποτέλεσμα (αφού οι ενημερότητες αυτές εκδίδονται σχεδόν στο σύνολό τους για ποσά μικρότερα του 1/7 και επομένως τα ποσά τα οποία παρακρατούνται είναι στο 100%) και το οποίο θα πρέπει να καταργηθεί οπωσδήποτε, με τροποποίηση η οποία θα πρέπει να κατατεθεί συγχρόνως, με αυτή της ρύθμισης των 100 δόσεων. Αυτά είναι απαραίτητο να γίνουν για την προστασία των έντιμων επιχειρηματιών, οι οποίοι κάτω από αυτή την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, καταβάλουν κάθε προσπάθεια καταβολής των φόρων τους, υφιστάμενοι επιπρόσθετα και τον εξοντωτικό αθέμιτο ανταγωνισμό, εκείνων οι οποίοι αποκρύβουν αυτούς. Προς εξήγηση του ανωτέρω, κατατίθεται το κατωτέρω παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι μια επιχείρηση λαμβάνει μέρος σε ένα διαγωνισμό, με ένα μικτό κέρδος 30%. Εάν κερδίσει το διαγωνισμό, διαμορφώνεται η κάτωθι κατάσταση: Κόστος προϊόντος 100,00€ 30% μικτό κέρδος 30,00€ Σύνολο 130,00€ 23% ΦΠΑ 29,90€ Σύνολο προσφοράς 159,90€ Εάν για ένα μικτό κέρδος 30€, το Δημόσιο με την έκδοση της φορολογικής ενημερότητας παρακρατήσει όλο το ποσό των 159,90€, αφού αυτό στο σχέδιο νόμου της ρύθμισης των 100 δόσεων δεν έχει προσδιορισθεί επ’ ακριβώς ή με την ισχύουσα ρύθμιση του 1/7 των 72 δόσεων είναι μικρότερο αυτού του 1/7, κάτι το οποίο όπως προείπαμε είναι και το σύνηθες, τότε η επιχείρηση : 1) Αφού θα της έχει ήδη παρακρατηθεί και ο Φ.Π.Α., κατά την έκδοση της ενημερότητας βάσει της ρύθμισης, δεν θα έχει τη δυνατότητα απόδοσης του Φ.Π.Α. των 29,90€ στο τέλος του επόμενου μήνα. 2) Αφού θα της έχει παρακρατηθεί και όλο το μικτό κέρδος των 30€, αυτή δεν θα έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις λειτουργίας της, όπως μισθοί προσωπικού, ΙΚΑ, ΔΕΗ, κ.λπ., υποχρεώσεις οι οποίες εξυπηρετούνται από το μικτό κέρδος της επιχείρησης. 3) Αφού θα της έχει παρακρατηθεί και όλο το χρηματικό ποσό του κόστους των εμπορευμάτων των 100€, τότε η επιχείρηση δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στην εξόφληση των προμηθευτών της για τα προϊόντα που αυτή προσέφερε στο διαγωνισμό. Με βάση τα ανωτέρω, η μόνη απομένουσα αναγκαστική λύση στην επιχείρηση, είναι να μην λάβει μέρος στο διαγωνισμό. Αποτέλεσμα αυτού για την επιχείρηση, είναι να οδηγηθεί αυτή στον μαρασμό ή ακόμη και στο κλείσιμο. Αποτέλεσμα αυτού για το Δημόσιο, είναι να δημιουργηθεί ολιγοπώλιο ή και μονοπώλιο, το οποίο θα έχει ως συνέπεια την αισχροκέρδεια, με τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς εταιρειών με κέρδος 300%, 400%, 500% και άνω, κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου άγνωστο ότι συνέβαινε, όπου διαμορφώνονταν συνθήκες ολιγοπωλίου.