• Σχόλιο του χρήστη 'Μ. ΠΑΥΛΟΥΣ' | 9 Νοεμβρίου 2017, 18:33

    Άρθρο 10 παρ. 1 α) στο τέλος: «…και προστατεύονται δια του εθνικού δικαίου, προς το συμφέρον αυτών των χρηστών των υπηρεσιών πληρωμών, έναντι των αξιώσεων άλλων πιστωτών του ιδρύματος πληρωμών, ιδίως σε περίπτωση αφερεγγυότητας» Παρατήρηση: η διατύπωση αυτή, υπήρχε και στον 3862/2010, ωστόσο εδώ ο Έλληνας νομοθέτης θα πρέπει να καθορίσει με νόμο ρητά και να ορίσει ότι αυτοί οι ειδικοί τραπεζικοί λογαριασμοί των ιδρυμάτων πληρωμών είναι ακατάσχετοι και τυγχάνουν της προστασίας αυτής. Διαφορετικά δεν προστατεύονται γιατί είναι απλοί τραπεζικοί λογαριασμοί στο όνομα του ιδρύματος πληρωμών, αφού δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής από την Ελληνική νομοθεσία.