• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ' | 11 Δεκεμβρίου 2017, 11:38

    1. Το σύστημα αδειοδότησης πρέπει να μην εξαρτάται από διάρκεια ή ανανέωση. Αρκεί η διάρκεια ως προς την αποκλειστικότητα. Σε περίπτωση που παραμείνει η διάταξη περί διάρκειας να προβλεφθεί ότι μετά την αρχική διάρκεια η άδεια θα μετατρέπεται αυτοδικαίως σε αορίστου χρόνου.