• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ' | 11 Δεκεμβρίου 2017, 11:06

    4. Θα πρέπει η γνώμη πιστοποιημένου εκτιμητή ή η μεθοδολογία που θα ακολουθείται για τον καθορισμό νέου τιμήματος να καθοριστεί με τον νόμο αυτό.