• Σχόλιο του χρήστη 'Θεόδωρος Καραμήτσας' | 2 Σεπτεμβρίου 2020, 14:47

    Η άρση διασφαλιστικών μέτρων και δεσμεύσεων δυνάμει διατάξεων ανακριτή που προβλέπεται στο αρ. 26 αναφορικά με την πτώχευση θα μπορούσε να προστεθεί και ως συνέπεια της επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης, πρόβλεψη η οποία θα διευκολύνει τις επιμέρους μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων στις περιπτώσεις συμφωνιών εξυγίανσης με μεταβίβαση επιχείρησης. Σε αντίθετη περίπτωση η υλοποίηση των συναλλαγών θα καταστεί προβληματική αν όχι ανέφικτη.