• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Μεταξάς' | 2 Σεπτεμβρίου 2020, 22:02

    Η τελευταία παράγραφος του άρθρου 7, επιβεβαιώνει τους φόβους ότι επιχειρείται να νομοθετηθεί, υπό το πρόσχημα της επιτάχυνσης διαδικασιών, η αποψίλωση αρμοδιοτήτων της δικαστικής εξουσίας. Γιατί δεν επιτρέπεται αναστολή της απόφασης του πτωχευτικού δικαστηρίου; Κατ' ουσίαν, νομοθετείται η αποστέρηση της εννόμου προστασίας! Πρέπει, συνεπώς, η παράγραφος αυτή να αλλάξει και να προβλέπονται προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων και εκδικάσεως αυτών. Και μέχρι τελεσιδικίας, να αναστέλλεται κάθε εκποίηση, ρευστοποίηση κλπ της πτωχευτικής περιουσίας.