• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ' | 7 Σεπτεμβρίου 2020, 12:00

    Με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ.3 διευκρινίζεται ο χρόνος εναντίωσης του πιστωτή στην απομείωση απαιτήσεων κατά εγγυητή και εις ολόκληρον συνοφειλετών κατά τρόπο ανάλογο της απομείωσης που επιτυγχάνει ο πρωτοφειλέτης. Ωστόσο, τίθεται προθεσμία εναντίωσης 60 ημέρες μετά την έκδοση της επικυρωτικής απόφασης. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και στην περίπτωση που περιουσία του εγγυητή περιλαμβάνεται στο επιχειρηματικό σχέδιο για ικανό χρονικό διάστημα (60 ημέρες) η σχετική ρύθμιση θα είναι υπό την αίρεση συναίνεσης τρίτων πιστωτών. Για ποιο λόγο να μην τεκμαίρεται η συναίνεσή τους εφόσον δεν άσκησαν κύρια παρέμβαση στη δίκη της επικύρωσης;