• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Καραντώνης' | 1 Νοεμβρίου 2021, 10:40

    παρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος για κάθε συνεργαζόμενο πρόσωπο επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών: παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι π.χ. κάθε μέλος ενός cluster εφόσον πληρούνται οι λοιπές προυποθέσεις θα έχει το όφελος της κατά 30% μείωσης του φόρου