• Σχόλιο του χρήστη 'Μιχάλης Πυρουνάκης' | 7 Νοεμβρίου 2009, 20:20

    1.2.Β, Γ & Δ. Για μεγάλο αριθμό προοριζόμενων δικαιούχων -του εκτάκτου αυτού επιδόματος- αποτελεί κριτήριο καταβολής, η καταβολή ή μη του ΕΚΑΣ είτε η μη υπέρβαση των εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησής του. Έτσι τίθεται ζήτημα ελέγχου και επιβάλλεται -κατά το δυνατόν- εξορθολογισμός τους. Στον σχετικό -με το ΕΚΑΣ- πίνακα της ΓΓΚΑ (6ος 2008) παρατηρούνται σημαντικές ανακολουθίες/ανισορροπίες, με συνέπεια να μη επιτυγχάνεται ο στόχος του, στον βαθμό που θα μπορούσε. Δικαιώτερη μέθοδος θα ήταν λ.χ. αν το ΕΚΑ - Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (όχι μόνον για τους συνταξιούχους) οριζόταν σε ποσοστό -επί τοις εκατό- (%) αναπλήρωσης της διαφοράς του πραγματικού οικογενειακού εισοδήματος, από το αναφερόμενο στον πίνακα του προσχεδίου αυτού όριο οικονομικής βιωσιμότητας, ίσο -ποσοστιαία- μ' αυτήν την ίδια διαφορά. Δηλαδή, αν υπολείπεται κατά 50% να επιδοτείται το 50% της διαφοράς, αν υπολείπεται κατά 30% να επιδοτείται το 30% της διαφοράς κ.ο.κ. Έτσι δεν θα καθιστά φτωχότερους, όσους δεν ήταν τέτοιοι πριν την καταβολή του ΕΚΑ/Σ, όπως γινόταν μέχρι σήμερα.