• Σχόλιο του χρήστη 'Μιχάλης Πυρουνάκης' | 7 Νοεμβρίου 2009, 20:27

    1.2. Ε, ΣΤ΄, Ζ & Η. Η ενίσχυση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων είναι -βεβαίως- πάντοτε "επιβεβλημένη" και αποδεκτή οριζοντίως & καθέτως. Μένει, να συγκεντρώνονται, σε κάποια "μερίδα" τους, όλες οι ενισχύσεις τους -σε χρήμα και σε είδος- ώστε να μη αδικούνται άλλες ομάδες, που τυχόν έχουν κι αυτές παρόμοια ανάγκη αλλά αγνοούνται ελλείψει σχετικών πόρων.