• Σχόλιο του χρήστη 'Μιχάλης Πυρουνάκης' | 7 Νοεμβρίου 2009, 23:29

    2.2. α, β, & γ. /2.3. /2.4. /2.6. /2.7. και 2.9. Αντιθέτως με την ακίνητη περιουσία, ο αυξημένος συντελεστής υπολογισμού της έκτακτης εισφοράς επί της εκάστοτε διαφοράς (κλιμακίου) καθαρού εισοδήματος/κερδών είναι ορθότερος, αποτρέποντας αδικίες. 2.5. Η μη αναστολή της είσπραξης της έκτακτης εισφοράς, σε περίπτωση άσκησης προσφυγής ενώπιον του διοικητικού Πρωτοδικείου είτε υποβολής αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς (υπολογισμού του καθαρού εισοδήματος/κερδών), μοιάζει ετεροβαρής/καταχρηστική και επιβεβαιώνει την κοινή εντύπωση περί μεροληψίας -ενίοτε- των διοικητικών δικαστηρίων. Δεν προβλέπεται εξ άλλου σαφής επιστροφή της, σε περίπτωση -τυχόν- δικαίωσης του φορολογουμένου προσώπου. Προφανώς προβλέπεται στις διατάξεις των νόμων και κωδίκων, στις οποίες γίνεται επίκληση στο προσχέδιο αυτό. Θα ήταν πολύ χρήσιμο αν μπορούσε ο διαβουλευόμενος πολίτης να παραπέμπεται -αν ήθελε- στο περιεχόμενό τους. 2.8. Η μη αφαίρεση της καταβληθείσας -από την επιχείρηση- έκτακτης εισφοράς, κατά τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματός της δεν μοιάζει νόμιμη. Αντιθέτως, μπορεί να είναι η επαναφορά -μερική ή ολική- αυξημένων συντελεστών φορολόγησης (για να επιτευχθεί το ίδιο αποτέλεσμα). Η αποφυγή οιωνδήποτε "αλχημειών" κατά την νέα διακυβέρνηση, είναι βέβαιο πως, θα εκτιμηθεί -δεόντως- απ' όλους.