• Προτείνουμε να μην υπάρχει καμίας μορφής διάκριση του χειρισμού υποθέσεων απλών πολιτών με συτό των βουλευτών. Οι εξεταστικές επιτροπές της Βουλής δεν είναι επαρκώς εξειδικευμένες όσο είναι οι δικαστικοί λειτουργοί και δαπανούν πολύτιμο χρόνο από βουλευτές, των οποίων η εργασία δεν είναι να λειτουργούν ούτε ως εισαγγελείς ούτε ως ανακριτές και ως εκ τούτου αποτυγχάνουν στο έργο αυτό όπως θα έκανε κάθε άτομο το οποίο καλείται να ολοκληρώσει μια εργασία πέρα από γνωστικό αντικείμενο του. Τη δικαστική λειτουργία την ασκεί η δικαιοσύνη, ας την αφήσουμε να κάνει το έργο της. Με εκτίμηση, Παναγιώτης Ντάβος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής   Γραφείο Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Ντάβου Παναγιώτη info@pdavos.gr www.pdavos.gr