Άρθρο 2

Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του ν. 3126/2003 αντικαθίσταται, προστίθενται νέες παράγραφοι 3 και 4,  και στο ίδιο άρθρο οι ήδη υπάρχουσες παράγραφοι 3, 4 και 5 λαμβάνουν τους αριθμούς  5, 6 και 7, αντιστοίχως, ως εξής:

« 2. Η Βουλή, αφού υποβληθεί το ανωτέρω αίτημα στο Προεδρείο, με απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, αναθέτει σε τριμελές γνωμοδοτικό συμβούλιο τον νομικό έλεγχο των στοιχείων και την αξιολόγηση της ουσιαστικής βασιμότητας αυτών. Με την ίδια απόφαση  τάσσεται και προθεσμία για την ολοκλήρωση του ελέγχου.

Το γνωμοδοτικό συμβούλιο αποτελείται από έναν αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και δύο εισαγγελείς εφετών, οι οποίοι κληρώνονται, με τους αναπληρωματικούς τους, σε δημόσια συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, που προσκαλείται ειδικά γι’ αυτό, μεταξύ όλων των αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου και όλων των εισαγγελέων εφετών που υπηρετούν στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Προς τούτο ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποστέλλει στον Πρόεδρο της Βουλής κατάλογο των υπηρετούντων στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών κατά τα  άνω δικαστικών λειτουργών.

3. Το γνωμοδοτικό συμβούλιο, μετά τον νομικό έλεγχο των στοιχείων και την αξιολόγηση της ουσιαστικής βασιμότητας αυτών, γνωμοδοτεί εάν συντρέχει περίπτωση διερεύνησης, από την ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή της παραγράφου 4,   ποινικής ευθύνης  Υπουργού.

 4. Η γνωμοδότηση του γνωμοδοτικού συμβουλίου παραδίδεται στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, ανακοινώνεται στην Ολομέλειά της και διανέμεται στους Βουλευτές. Στη συνέχεια  η Βουλή, με απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, συγκροτεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό της, ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Διαφορετικά, η πρόταση απορρίπτεται ως προδήλως αβάσιμη.  Με την ίδια απόφαση  τάσσεται και προθεσμία για την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης και την υποβολή του εγγράφου πορίσματος αυτής προς την Ολομέλεια μαζί με το αποδεικτικό υλικό». 

 

 • 30 Ιανουαρίου 2011, 18:24 | Καλλιρρόη Μπουτσικάκη

  Διαφωνώ κάθετα!  Το γνωμοδοτικό συμβούλιο θα πρέπει να κρίνει κατευθείαν αν θα ζητήσει περαιτέρω στοιχεία προς διερεύνηση ή όχι……οι βουλευτές και υπουργοί δεν έχουν καμία δουλειά να επεμβαίνουν με ψηφοφορίες. Δίνεται το ίδιο δικαίωμα στους απλούς πολίτες που κατηγορούνται για τον ένα ή για τον άλλον λόγο, άδικα ή δίκαια? Το πολιτικό σύστημα δε θα πρέπει να φοβάται το ρόλο ανεξάρτητης αρχής…..

 • Προτείνουμε να μην υπάρχει καμίας μορφής διάκριση του χειρισμού υποθέσεων απλών πολιτών με συτό των βουλευτών.

  Οι εξεταστικές επιτροπές της Βουλής δεν είναι επαρκώς εξειδικευμένες όσο είναι οι δικαστικοί λειτουργοί και δαπανούν πολύτιμο χρόνο από βουλευτές, των οποίων η εργασία δεν είναι να λειτουργούν ούτε ως εισαγγελείς ούτε ως ανακριτές και ως εκ τούτου αποτυγχάνουν στο έργο αυτό όπως θα έκανε κάθε άτομο το οποίο καλείται να ολοκληρώσει μια εργασία πέρα από γνωστικό αντικείμενο του.

  Τη δικαστική λειτουργία την ασκεί η δικαιοσύνη, ας την αφήσουμε να κάνει το έργο της.

  Με εκτίμηση,

  Παναγιώτης Ντάβος
  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
   
  Γραφείο Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
  Ντάβου Παναγιώτη

  info@pdavos.gr
  http://www.pdavos.gr
   
   

 • 26 Ιανουαρίου 2011, 09:55 | Νίκος Μάνεσης

  Κατάργηση της παρ 2 του άρθρου 5 του ν. 3126/2003

 • 25 Ιανουαρίου 2011, 12:23 | ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Οι αποφάσεις της Βουλής για εξεταστικη ή προανακριτικη επιτροπή , πρέπει να λαμβάνονται με βάση τα ποσοστά που παίρνει κάθε κόμμα στις εκλογές . Η δύναμη του κάθε κόμματος σε τέτοιες περιπτώσεις , πρέπει να είναι ανάλογη των ποσοστών που πήρε στις τελευταίες εκλογές . Η υπάρχουσα πλειοψηφία (στην λήψη αποφάσεων και στην στελέχωση των επιτροπών), με το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής , λογικό είναι ότι θα καλύπτει τους υπουργούς και δεν θα γίνεται ποτέ ουσιαστικός έλεγχος .
  Επίσης όταν διορίζεται κάποιος σε υπουργική θέση, πρέπει να παραιτείται απο την βουλευτική του έδρα . Να θεσπιστεί το ασυμβίβαστο της θέσης του υπουργού με τον βουλευτή . Γιατί δηλαδή ο βουλευτής να μην μπορεί να είναι και  στρατιωτικός ή δικαστης ενώ ελευθερα μπορεί να είναι υπουργός ; Αυτή η παντοδυναμία των υπουργών οι οποίοι καλύπτονται και απο την βουλευτική ασυλία τους κάνει πιο επιρεπείς στην διαφθορά . Δεν είναι δυνατόν το ίδιο πρόσωπο να νομοθετεί και να εκτελεί τους νόμους . Πρέπει να εξεταστεί και αυτό στην επόμενη αναθεώρηση του Συντάγματος . Ετσι και ο Πρωθυπουργός θα είναι ελέυθερος να επιλέγει τεχνοκράτες  και δεν θα υποκύπτει σε κομματικούς εκβιασμούς διορίζοντας διεφθαρμένους και άσχετους με το αντικείμενο σε υπουργικές θέσεις .
  Στον διορισμό των υπουργών θα πρέπει να έχει ουσιαστικό λόγο και η Βουλή. Θα πρέπει να συστήνεται ειδική επιτροπή στην οπόια τα κόμματα θα εκπροσωπούνται με βαση τα ποσοστά που πήραν στις εκλογές και η οποία θα εξετάζει το ήθος και την οικονομική κατάσταση των προτεινόμενων απο τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα εγκρίνουν τους κατάλληλους οι οποίοι θα ανταποκρίνονται σε κάποιους κανόνες (π.χ.εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας , μη καταδικαστική απόφαση εις βάρος τους ,  που θα είναι προκαθορισμένοι με νόμο .

 • 25 Ιανουαρίου 2011, 02:42 | Ευστράτιος Καρανικόλας

      Να ελέγχεται η ουσιαστική βασιμότητα του (αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν έγκλησης – μηνυτήριας αναφοράς) ποινικού αδικήματος & η αντίστοιχη ύπαρξη ή μη ποινικής ευθύνης του πολιτικού προσώπου για ενδεχόμενο έγκλημα – ποινικό αδίκημα που τελέσθηκε από αυτό κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του από 10-μελή επιτροπή που θα αποτελείται από 6 νομικούς (Προέδρους Α.Π. & ΣτΕ, 1 Εισαγγελέα Α.Π. & 1 Αντιπρόεδρο ΣτΕ, Πρόεδρο της Βουλής και εκπρόσωπο της Προεδρίας της Δημοκρατίας) και 4 ενόρκους!

 • 25 Ιανουαρίου 2011, 00:49 | Εμμανουήλ Βαρδιάμπασης

  Αδυνατώ να συλλάβω τη σκοπιμότητα του σύστασης του τριμελούς γνωμοδοτικού συμβουλίου, η οποία θα καταλήξει σε επιτροπή της βουλής κλπ κλπ.
  Γιατί άραγε; Δεν εμπιστεύεται μήπως ο κ. Υπουργός την κρίση των εθνοπατέρων και των εθνομητέρων; Αν όχι, τότε η διάταξη αυτή δεν θα φέρει ουδένα αποτέλεσμα, διότι πολύ απλά παρόμοια όργανα προϋποθέτουν πραγματικά λειτουργούσα βουλή, με βουλευτές που αντιπροσωπεύουν τον λαό (δεν είναι παιδιά τοπικών ή κεντρικών κομματικών σωλήνων), ψηφίζουν κατά συνείδηση και δεν λειτουργούν με βάση «συναδελφικά κριτήρια».
  Ατυχώς, οι εθνοπατέρες και οι εθνομητέρες δεν χάνουν ευκαιρία να αποδεικνύουν περίτρανα, ότι ούτε «ντρέπονται ούτε σιχαίνονται».
  Όλα αυτά είναι πάρα πολύ απλά ένα πράγμα: ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ.
  Πού ήταν όλοι και όλες οι εθνοπατέρες και οι εθνομητέρες όταν ψηφιζόνταν το προηγούμενο Σύνταγμα για τους περιορισμούς του οποίου τώρα κόπτονται;
  Η σοβαρότητα δεν έβλαψε ποτέ κανένα.

 • 24 Ιανουαρίου 2011, 15:11 | Α.Κ.

  Τα πολιτικά πρόσωπα, εκτός από την ευθύνη των κοινών πολιτών έχουν αναλάβει και τις πολιτικές ευθύνες. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να τιμωρούνται αυστηρότερα όταν συλλαμβάνονται να έχουν διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα και μάλιστα αυστηρότερα από τον απλό πολίτη.
  Στο λειτούργημα του υπουργού/βουλευτή δεν υπάρχουν μόνο δικαιώματα, αλλά και υποχρεώσεις…Αν γιά τα πρόσωπα αυτά δεν τηρείται το Σύνταγμα με την έννοια της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης, γιατί έχουμε την ααπάίτηση να υπάρχει ευνομούμενο κράτος?

  Να σταματήσει οποισδήποτε ρόλος επιτροπών και κόντρα επιτροπών, οι οποίες μέχρι στιγμής τουλάχιστον απέδειξαν ότι ήταν ένας έμμεσος τρόπος για τους συμμετέχοντες να έχουν οικονομικά οφέλη, παρά το γεγονός ότι η αποτελεσματικότητά τους ήταν αρνητική.

  Από τη business πλευρά του θέματος, στις επιχειρήσεις ακούγεται ότι, αν δεν θέλεις να λύσεις ένα πρόβλημα το παραπέμπεις σε ομάδα  εργασίας…

  Όχι μόνο θα πρέπει να οι συλλαμβανόμενοι – πολιτικά πρόσωπα να τιμωρούνται από τη δικαιοσύνη, αλλά να ακολουθούνται και συνοπτικές διαδικασίες….
  Κι επειδή,  σαν «τεταρτοκοσμική» χώρα που θα έπρεπε να χαρακτηρισθούμε (στη Νιγηρία τους υπουργούς που ενεπλάκησαν με τη Siemens τους έχουν ήδη χώσει στη φυλακή), μάλλον δεν είμαστε ικανοί να φτιάξουμε νόμο για τη τιμωρία των βουλευτών.  Θα πρότεινα λοιπόν, να πάμε να αντιγράψουμε ένα Νόμο από μια πολιτισμένη Ευρωπαϊκή χώρα (π.χ. Αγγλία, όπου τιμωρούνται βουλευτές ή γερουσιαστές γιατί επιβάρυναν το κράτος χρεώνοντας έξοδα αβροφροσύνης ή προσωπικά στη φορολογική τους δήλωση), (π.χ Πορτογαλία, Ισπανία, όπου πολιτικά πρόσωπα εμπλεκόμενα με σκάνδαλα σε αγροτικούς συνεταιρισμούς μπήκαν φυλακή)……

  Αν τα πράγματα δεν διορθωθούν άμεσα και δραστικά, αν δεν δημεύονται περιουσίες, αν δεν υποδεικνύονται οι ένοχοι, η κοινωνία θα αντιδράσει και η αντίδρασή της μόνο με ΄»τον ξεσηκωμό των ζώων στη ζούγκλα»  θα μπορούσε να συγκριθεί…

  Πάντως, να ξέρετε ότι ο λαός έχει αρχίσει να χάνει την υπομονή του, την εμπιστοσύνη του, την ελπίδα του και….Οργή λαού θα σημάνει οργή Θεού….

 • 22 Ιανουαρίου 2011, 21:32 | Τάνια Σωτηροπούλου

  Η παρούσα διάταξη με κάνει να αναλογίζομαι τον πρώην πρόεδρο του Αρείου Πάγου κο Σανιδά και κάποιους εκ των τότε συν αυτώ και παρ’ αυτω συναδέλφων του που με διάφορους χειρισμούς τους συνέτειναν στην αποσιώπηση ενός σκανδάλου τόσο μέχρι να δυνηθεί ο τότε Πρωθυπουργός να κλείσει τη Βουλή και να οδηγήσει έτσι στην εξάλειψη του αξιοποίνου των ευθυνών σχετικά με το σκάνδαλο. Περιέργως, μετά από δύο μηνύσεις εναντίον του και παρέμβαση του ιδίου του Υπουργού Δικαιοσύνης, τίποτε το μεμπτόν δεν ευρέθη από σημερινούς συναδέλφους του αξιοσέβαστους Αρεοπαγίτες. Βεβαίως,μπορεί πράγματι σε κανένα σφάλμα να μην υπέπεσε ο ανωτέρω,όπως και αυτοί που τον έκριναν ακολούθως. Σκέπτεστε όμως τα εχέγγυα που θα παρέχει το προβλεπόμενο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο εάν απαρτίζεται από πρόσωπα σαν τα παραπάνω?Κύριοι, η προσπάθεια ελέγχου και κατεύθυνσης της δικαιοσύνης από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία δεν αμφισβητείται σήμερα από κανέναν σοβαρό άνθρωπο. Ανεξάρτητη καθ’ όλα δικαιοσύνη δεν υφίσταται σήμερα στην χώρα μας και μέχρι να υπάρξει δεν έχουν λόγο ύπαρξης τέτοια γνωμοδοτικά συμβούλια καθοδήγησης και παραπλάνησης των μελών της εκάστοτε επιτροπής που θα ασχολείται με τις πιθανές ευθύνες υπουργών. Παρόλο που προβλέπεται ως γνωμοδοτικό όργανο, θα είναι πολύ δύσκολο για τον εκάστοτε βουλευτή-μέλος της επιτροπής να ακολουθήσει την συνείδησή του και να διαφωνήσει με την γνώμη τριών αρεοπαγιτών, σκεφτείτε τι θα τον κάνουν τα κανάλια….Στην ουσία το γνωμοδοτικό συμβούλιο, κατευθυνόμενο ή μη θα επιβάλει τη γνώμη του. Επειδή όμως οι μέχρι σήμερα εξεταστικές επιτροπές κατέδειξαν ότι ορισμένα από τα μέλη του παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν δεν είχαν τις απαραίτητες γνώσεις να εμβαθύνουν αντιληφθούν και διερευνήσουν αποτελεσματικά προς τη σωστή κατεύθυνση, θα μπορούσε να προβλεφθεί η σύνθεσή τους από βουλευτές νομικούς, οι οποίοι ούτως ή άλλως είναι πολλοί στο ελληνικό κοινοβούλιο, ώστε να διευκολύνεται το έργο τους.

 • 22 Ιανουαρίου 2011, 13:37 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

  Θα πρέπει επί τέλους να προχωρήσουμε ένα βήμα εμπρός στο θέμα διαχωρισμού των εξουσιών αφαιρώντας από την Νομοθετική Εξουσία αρμοδιότητες της Δικαστικής. Το τριμελές γνωμοδοτικό Συμβούλιο σωστά απαρτίζεται από δικαστικούς αλλά πρέπει να αποφαίνεται επί της παραπομπής ή μη πολιτικών προσώπων – πρέπει με απλά λόγια, να είναι Προανακριτικό Συμβούλιο με όλες τις εξουσίες που έχει ο Εισαγγελεύς του Αρείου Πάγου και να ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ επί της υποθέσεως χωρίς περαιτέρω εμπλοκή της Βουλής (όπως σε όλα τα προηγμένα κράτη του κόσμου, π.χ. Ελβετική Ομοσπονδία). Ολα τ’άλλα είναι προφάσεις εν αμαρτίαις!
  ΥΓ Εκτός από την ευθύνη υπουργών,  θα πρέπει να τεθεί θέμα ελέγχου των οικονομικών των κομμάτων από μια ανεξάρτητη του ΥΠΟΙΚ, οριζόμενη και ελεγχόμενη από την Βουλή, Ελεγκτική Αρχή (ΣΔΟΕ) σε ετήσια βάση με υποχρέωση διάτρησης των κουπονιών στην οικεία ΔΟΥ (για να ξεπεραστούν οι αντιρρήσεις του ΚΚΕ) και έκδοσης ονομαστικών διάτρητων αποδείξεων για μεγάλα ποσά (άνω των 3.000 ευρώ). Ο έλεγχος αυτός πρέπει να οδηγεί σε διακοπή της κρατικής επιχορήγησης σε παρανομούντες κομματικούς μηχανισμούς. Ετσι, θα καταστεί ευχερέστερος ο έλεγχος του μαύρου πολιτικού χρήματος που αδειάζει τα δημόσια ταμεία και οδηγεί την Ελλάδα στην χρεωκοπία!

 • 22 Ιανουαρίου 2011, 13:04 | Δημήτρης Τσακιρόπουλος

  Η δημιουργία γνωμοδοτικού συμβουλίου για την »τεχνική» υποστήριξη και »δέσιμο» των υποθέσεων είναι σαφ’ως χρήσιμη, ωστόσο η παρεμβολή της μεταξύ εξεταστικής και προανακριτικής επιτροπής απλά θα επιφέρει μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην απόδοση δικαιοσύνης και την εξέλιξη των υποθέσεων.
  Το όλο σύστημα διερεύνησης και παραπομπής χρήζει ριζικής μεταβολής και όχι απλά προσθηκών.
  -Η συμμετοχη δικαστικών στην εξεταστική επιτροπή και η επιβολή έκδοσης ενιαίου πορίσματος αυτής.Σε περίπτωση ασυμφωνίας των πολιτικών που συμτέχουν σε αυτή οι δικαστικοί θα αναλαμβανουν εξολοκλήρου την ευθύνη της σύνταξής του.
  -Η αποκλειστική συμμετοχή ανωτατων δικαστικών (5-7 μέλη) στην προανακριτική επιτροπή η οποία απλά θα στοιχειοθετεί κατηγορίες δένοντας την υπόθεση πριν την παραπομπή της οριστικά στη δικαιοσύνη.
  -Ο αποκλεισμός των πολιτικών απο την προανακριτική είναι ζωτικής σημασίας κ. Καστανίδη, καθώς αυτοί όντας τεχνικά ακατάρτισθοι, δεν μπορούν να διερευνήσουν και να συγκεντρώσουν στοιχεία με αποτελεσματικότητα και ταχύτητα. Επιπλέον είναι γνωστό ότι πολλοί χρησιμοποιούν αυτές τις επιτροπές αποκλειστικά και μόνο για την κομματική τους ανάδειξη με ότι αυτό συνεπάγεται καθώς μεροληπτούν και δέχονται υποδείξεις.

 • 22 Ιανουαρίου 2011, 12:05 | Φ.Μαυρομματακη

  OTI ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ …ΤΟ ΙΔΙΟ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗ !!!!!

 • 21 Ιανουαρίου 2011, 23:29 | Γεώργιος Νικόπουλος

  Σαν αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να γίνονται αποδεκτές  από τα δικαστήρια ηχογραφήσεις και μαγνητοσκοπήσεις τόσο για το κατηγορητήριο όσο και για την υπεράσπιση του πολιτικού. Μέριμνα πρέπει να ληφθεί ώστε να λαμβάνονται υπόψιν μόνο τα τμήματα που σχετίζονται με αδικήματα περί την υπηρεσία ή το λειτούργημα ( διαφθορά, εκβιασμοί) και όχι εκείνα που αναφέρονται σε ιδιωτικές στιγμές.
  Πιστεύω ότι το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τους πολίτες υπαλλήλους υπηρεσίας όταν πρόκειται για θέματα της υπηρεσίας τους. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό εναντίον μίας υπηρεσίας, μία τηλεφωνική συνδιάλεξη επειδή ο υπάλληλος πρόλαβε να πει το όνομά του. Δεν ζητήθηκε η προσωπική του άποψη αλλά η θέση της υπηρεσίας (υπουργείο, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, ταμείο, Οργανισμός, τράπεζα, εταιρεία τηλεπικοινωνιών κ.α.) και επομένως δεν νοείται προστασία προσωπικών δεδομένων του υπαλλήλου.
  Πώς περιμένετε να καταγγείλει ο πολίτης την διαφθορά και τους εκβιασμούς (πχ σε ένα νοσοκομείο) όταν η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων αποτελεί αδίκημα;

 • 21 Ιανουαρίου 2011, 22:25 | ΚΕΦΑΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

  Να επιβάλονται περιοριστικοί όροι, όπως γίνεται με κάθε πολίτη.

 • 21 Ιανουαρίου 2011, 21:32 | Ερμείδου Ελενα

  Κύριοι,

  Μέχρι στιγμής είτε αυτά είναι γραπτά είτε προφορικά, αυτό που φαίνεται είναι ότι δεν λαμβάνετε την γνώμη των πολιτών υπόψη σας.

  Κατά την γνώμη οι συγκεκριμένες διαβουλεύσεις εξυπηρετούν τρία πράγματα
  και έχουν ως εξής
  1. ροκάνισμα χρόνου
  2 να νοιώσει ο πολίτης ότι συμμετέχει στα κοινά, και να απεγκλωβιστείετε από τις ευθύνες σας, δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε ‘τους τα είπα μια χαρά’ εννοώντας ότι έτσι ελέγχουν την κατάσταση
  3 αντλείτε πληροφορίες για θέματα που κάτω από άλλες περιπτώσεις θα έπρεπε να προβείτε σε έρευνες ενώ συν τοις άλλοις σας δίδετε αναμφίβολα το δικαιώματα να τα χρησιμοποιήσετε κατά του πολίτη

  Δεν υπάρχει πολίτης που να μην θέλει τον βουλευτή ή τον υπουργό να είναι τίμιος. Αυτό τα λέει όλα και το γνωρίζετε περισσότερο από κάθε άλλον και εσείς. Οπότε τα υπόλοιπα περιττεύουν.

  Το ζητούμενο είναι θέλετε να παράγετε έργο ;  γιατί αν θέλετε προχωρείστε σε πράξεις και όχι σε λόγια

  Αυτοί την στιγμή οι πρώην υπουργοί που έχει καταδείξει το ΠΑΣΟΚ τα ονόματα των οποίων γυρνάνε από κανάλι σε κανάλι, θα τιμωρηθούν ; θα επιρριφθούν ευθύνες ;

  Το μήνυμ α που περνά αυτή την στιγμή είναι ότι όποιος διαπράττει οικονομικό εγκλήματα, οκ κατανομάζεται αλλά από εκεί και πέρα κυκλοφορεί ελεύθερα, άρα ας γίνουμε όλοι απατεώνες αφού οι απειλές μένουν μόνο στα λόγια.

  Ερχεστε λοιπόν με τις διαβουλεύσεις και ρωτάτε τι γνώμη έχω για το κλέφτη που εισβάλλει στο σπίτι μου!

  Ποιος ο στόχος λοιπόν τις διαβούλευσης αφού γνωρίζουμε όλοι μας το ζητούμενο και το τρόπο που πρέπει να αντιμετωπιστεί η κατάσταση ;

 • 21 Ιανουαρίου 2011, 21:52 | ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΝΤ

  Με όλο το σεβασμό κύριε Καστανίδη αλλά αυτά είναι ολίγον τι για γέλια. Εφόσον υπάρχει αξιόποινη πράξη ο Βουλευτής οδηγείται στην δικαιοσύνη. Χωρίς επιτροπές από Βουλευτές, χωρίς προκαταρκτικές εξετάσεις, χωρίς γνωμοδοτικό συμβούλιο. Τι είναι όλα αυτά στον μεσαίωνα είμαστε? Απλοποιήστε την διαδικασία.

 • 21 Ιανουαρίου 2011, 11:10 | Margarita Sotiropoulou

  Φαίνεται ότι οι προσπάθειες για διαφάνεια «σοβαρεύουν» και τις επικροτώ

 • 21 Ιανουαρίου 2011, 11:22 | Κ. ΠΙΤΤΑΡΑΣ

  ΝΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΟΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΟ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΠΩΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ
  ΝΑ ΠΑΡΑΠΕΜΦΘΕΙ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΩΣ ΥΠΑΙΤΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ