• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΟΥΛΙΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ' | 4 Ιουλίου 2016, 23:11

    Στο συγκεκριμένο άρθρο ή και σε άλλο παρεμφερές, προτείνουμε τη συμπερίληψη των Οργανισμών (Οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας - ΟΕΥ) των φορέων του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα πλήν των απο τον παρόντα Νόμο εξαιρουμένων ειδικών περιπτώσεων του άρθρου 3.