• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠ.Θ.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ / ΚΟΙΝ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ' | 5 Ιουλίου 2016, 00:54

    Παρακαλείται το Υπουργείο Δικαιοσύνης, να εφαρμόσει άμεσα και πρώτο αυτό, την εγκύκλιο α.π. ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/73/40111 της 4/3/2016 του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης με Θέμα:"Σχετικά με την απασχόληση ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα" η οποία του έχει αρμοδίως αποσταλεί. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στους Οργανισμούς των φορέων στους οποίους προίσταται όπως π.χ. στα Σωφρονιστικά Καταστήματα, δεν ακολουθεί την αρχή της ίσης μεταχείρισης στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας διατηρώντας ενα απαράδεκτο πεπαλαιωμένο καθεστώς αποκλεισμού των πτυχιούχων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κοινωνικής Εργασίας / Κοινωνικών Λειτουργών απο θέσεις εργασίας στις Υπηρεσίες του μέσω των Οργανισμών - ΟΕΥ τους. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει εξετάσει το θέμα και έχει τονίσει την άμεση ανάγκη παρεμβάσεως για τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Παρακαλούμε λοιπόν για την εφαρμογή της παραπάνω εγκυκλίου έτσι ώστε το Υπουργείο Δικαιοσύνης πρώτο να εφαρμόσει στη πράξη το παρόν νομοθέτημα που αυτό το ίδιο εισάγει, απαλείφοντας απο όλους τους ΟΕΥ αρμοδιότητάς του τη παραπάνω διακριτή μεταχείριση αποκλεισμού απο την εργασία, που υφίστανται λόγω της κοινωνικής τους κατάστασης οι πτυχιούχοι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κοινωνικής Εργασίας / Κοινωνικοι Λειτουργοί.