• Σχόλιο του χρήστη 'Μιχάλης Κλειδωνάρης' | 5 Ιουλίου 2016, 20:06

    Θα ήταν χρήσιμο και ουσιαστικό για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών να προβλεφθεί ότι σε περίπτωση υποβολής καταγγελίας στον Συνήγορο του Πολίτη ή στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, αναστέλλονται οι προθεσμίες προσφυγής στη Δικαιοσύνη μέχρι την κοινοποίηση της οριστικής απάντησης στον ενδιαφερόμενο.