• Σχόλιο του χρήστη 'Φίλιππος Παγάνης' | 12 Ιουλίου 2016, 21:10

    Ως οργάνωση νέων μας απασχολεί ιδιαιτέρως η πρόβλεψη δικαιολογημένης διαφορετικής μεταχείρισης λόγω ηλικίας. Παρότι χαιρετίζουμε την τυπική αυστηροποίηση του λεκτικού του άρθρου μέσω της προσθήκης της φράσης “ειδικώς αιτιολογημένη” σε σχέση με το άρθρο 11 του ν. 3304/2005, κρίνουμε σημαντικό να γίνει ειδική πρόβλεψη ώστε το συγκεκριμένο άρθρο να μην αποτελεί βάση για περαιτέρω εκμετάλλευση του νεανικού εργατικού δυναμικού και την καταστρατήγηση των εργατικών του δικαιωμάτων, αλλά να αποτελέσει όντως μέσο για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας. Εκ μέρους της Colour Youth - Κοινότητας LGBTQ Νέων Αθήνας, Φίλιππος Παγάνης